حجت الله میرزایی، معاون وزیر اسبق کار گفت: مردم ما دموکراسی، شفافیت و پاسخگویی نمی‌خواهند، اما مانند عربستان و چین، دولتی توانمند می‌خواهند. کاری کنید مردم وقتی به کشور دیگر سفر می‌کنند احساس سرافکندگی نکنند. منبع: نوداقتصادی

ببینید | حجت الله میرزایی: آقای حکومت ما دموکراسی نمی‌خواهیم اما!

دیدگاهتان را بنویسید