برنج در زبان لری به دانه هایی گفته می شود که با رنج و سختی کاشت و برداشت می شوند. در استان گلستان به دلیل بالابردن بهره‌وری ،کاشت این محصول توسط نیروهای کارگر فصلی با مشقت زیاد صورت می‌پذیرد. این محصول که طی سالیان گذشته به عنوان غذای غالب ما ایرانی‌ها روی سفره‌ها جا خوش کرده است ، در عمل ولی پر ماجراست. مصرف زیاد آب ، هزینه بالای کشت، نبود بازار کافی به دلیل وارادت محصول رقیب، خرید با قیمت کم توسط واسطه‌ها ، عدم ارائه محصول با مزیت رقابتی توسط دستگاه‌های متولی و…. از عواملی است که کشاورز را به ناچار و طبق الگوی کشت قبلی مجبور به کاشت آن کرده و این موضوع به عنوان معضلی جدی محسوب می شود ، چرا که به دلیل کم بارش بودن استان گلستان ، استفاده از منابع زیرزمینی به شدت افزایش پیدا کرده و به طور طبیعی خطرهای خاص خودش را دارد. امید است دولتمردان خدوم با ارائه الگوی درست ، گام مفیدی در جهت افزایش بهره‌وری بردارند.

بِه رَنج

دیدگاهتان را بنویسید