سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: حمایت از استاندارد برای انجام مأموریت های قانونی واستیفای حقوق عامه در دستور کار دادستانی استان بوده و تداوم خواهدداشت.

حمایت از استاندارد در دستور کار دستگاه قضایی است

به گزارش از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شوید! از اراک، قنبری امروز در دیدار با مدیر کل استاندارد استان مرکزی، با تاکید بر اهمیت رسالت سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: امروزه اهمیت استانداردسازی بر کسی پوشیده نیست و مقدمه تقویت استاندارد در کشور، کاهش دغدغه مندی کارکنان این سازمان در امر معیشت است. وی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصریح کرد: کمتر دستگاهی در کشور، قانون منحصر به خود را دارد و سازمان استاندارد به مستند وظایف کمیسیون ذکر شده در ماده ۴۲ این قانون، جهت رسیدگی به موارد تخطی، به مثابه دستگاه قضایی عمل می کند که هیچ دستگاه اجرایی دیگری در کشور از چنین توانایی و امکاناتی برخوردار نیست. سرپرست دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی پیگیری مسائل معیشتی کارکنان و رفع چالش های پیش روی اداره کل استاندارد استان در انجام ماموریت های قانونی را بسیار حائز اهمیت و از مصادیق استیفای حقوق عامه عنوان کرد که در دستور کار دادستانی استان بوده و تداوم خواهد داشت. مدیر کل استاندارد نیز در این دیدار با اشاره به پایان فصل کاری شهربازی‌های استان بدون بروز هیچگونه حادثه، به تبیین اهمیت جاری بودن مساله استاندارد و کیفیت در تمام امور زندگی مردم  پرداخت و افزود: کیفیت امری اتفاقی نیست و علیرغم گستردگی وظایف سازمان ملی استاندارد، همکاران ما در اداره کل استاندارد استان در راستای تحقق این امر و صیانت از ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. پایان پیام

دیدگاهتان را بنویسید