رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: عملیات پایش و ردیابی آفت سن گندم در مزارع میناب در حال انجام است تا بتوانیم از طریق شناسایی و مبارزه با آن، کیفیت گندم تولیدی استان را افزایش دهیم.

ردیابی «سن» گندم در مزارع میناب

به گزارش از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شوید! از میناب، حمید نصیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان امروز در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: عملیات پایش و ردیابی از مزارع گندم شهرستان میناب برای مبارزه به موقع با آفات سن گندم توسط اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آغاز شده است. وی افزود: عملیات مبارزه به صورت مستمر جهت تداوم بررسی تراکم سن در مزارع و مبارزه به موقع با سن مادر از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شهرستان میناب آغاز و همچنان در حال انجام است.

  به گفته نصیری، مبارزه به موقع با آفت های مختلف می تواند بر کیفیت و میزان تولید اثربخش بوده و آن را افزایش دهد. به گزارش فارس، برداشت گندم از مزارع هرمزگان دو هفته ای است که آغاز شده و بیشترین میزان کشت گندم در هرمزگان در دو منطقه شرق و شمال این استان است که اولین برداشت گندم در کشور بشمار می رود. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید