پس از انتشار نرخنامه پروازهای داخلی که روز گذشته از طریق انجمن شرکت‌های هواپیمایی انجام شد، مشخص شد که رشد قیمت‌ها بیش از 29 درصدِ مصوب است، در این راستا شب گذشته و بامداد امروز جلساتی برای اصلاح نرخ‌نامه در سازمان هواپیمایی برگزار و نرخ‌نامه جدید منتشر شد.

نرخنامه اصلاح‌شده پروازهای داخلی منتشر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شوید!، پس از انتشار نرخنامه پروازهای داخلی که روز گذشته از طریق انجمن شرکت‌های هواپیمایی انجام شد، مشخص شد که رشد قیمت‌ها بیش از 29 درصدِ مصوب است، در این راستا شب گذشته و بامداد امروز جلساتی برای اصلاح نرخنامه در سازمان هواپیمایی برگزار و نرخ‌نامه جدید منتشر شد. این‌نرخ‌ها با احتساب مالیات و عوارض لحاظ شده است. در ادامه نر‌خ‌های جدید قابل بارگذاری است.     پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید