نگاهی به درآمدهای صندوق صدقات کمیته امداد در ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که میزان کمک‌های مردم به محرومان از طریق صندوق‌های صدقه، رشد نسبتاً مطلوبی را طی کرده است.

نگاهی به رشد درآمدهای صندوق صدقات در ۵ سال  اخیر/ صدقه‌ها کجا هزینه می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار گروه رفاه اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شوید!،کمیته امداد امام(ره) در ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۵۷ از سوی امام خمینی(ره) با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت محرومان و نیازمندان کشور ایجاد و تاکنون توانسته خدمات بسیار گسترده‌ای را به محرومان و مستمندان جامعه ارائه دهد. امروزه کمیته امداد امام خمینی(ره) در حوزه های اشتغال و خودکفایی، حمایت و سلامت خانواده، حمایت‌های حقوقی، مسکن و حمایت از مددجویان مستأجر، ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، خدمات عمرانی و کمک به اقشار محروم جامعه نقش آفرینی می‌کند.همواره یکی از موضوعاتی که کمیته امداد به آن توجه داشته رسیدگی به امور محرومان است، موضوعی که از طریق روش‌هایی مانند جمع آوری صدقات و زکات و دیگر کمک‌های مردمی پیگیری می‌شود.

صدقه، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از طریق آن در جهت یاری رساندن به محرومان جامعه اقدام کرد که براساس آمارها پرداخت صدقه‌ در طول سال‌های گذشته افزایش داشته است و این نشان می‌دهد مردم ایران همواره خیرخواه هستند. نگاهی به درآمدهای صندوق صدقات کمیته امداد در ۵ساله اخیر ​براساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۱ مردم ایران ۷۳۰ میلیارد تومان از طریق صندوق صدقات و روش‌های الکترونیکی توانسته‌اند برای کمک به نیازمندان و مستمندان صدقه پرداخت کنند. این در حالی است که نرخ تورم براساس گزارش مرکز آمار ایران در این سال، ۴۷.۷درصد بوده است که با این میزان تورم ما شاهد رشد ۱۹ درصدی پرداخت صدقه در ایران بوده‌ایم. در سال ۱۴۰۱ مردم ایران ۷۳۰ میلیارد تومان از طریق صندوق صدقات و روش های الکترونیکی توانسته‌اند برای کمک به نیازمندان و مستمندان صدقه پرداخت کنند

دیدگاهتان را بنویسید