عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید تمامی ساختمان‌های ناایمن، ایمن‌سازی شوند چرا که هر کدام از آن‌ها می‌توانند برای شهر خطرآفرین باشند.

چه سرنوشتی در انتظار مالکان ساختمان‌های ناایمن است؟

مهدی عباسی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای ساختمان های ناایمن شهر تهران گفت: تعداد ساختمان های پرخطر شهر تهران با همکاری دستگاه قضا و شهرداری تهران به زیر 100  رسید. وی با بیان اینکه ساختمان های که از لیست خارج شدند،  مالکانشان در حال نوسازی و ایمن سازی بنا هستند، گفت: باید تمامی ساختمان های ناایمن، ایمن سازی شوند چرا که هر کدام از آنها می تواند برای شهر خطر آفرین باشد. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر مالکان برای ایمن سازی پای کار نیایند حتما با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد ابتدا انشعابات آنها قطع و سپس از فعالیت آنها جلوگیری می شود. عباسی اضافه کرد: شهرداری تهران با مالکان ساختمان های ناایمن جلساتی برگزار کرده  و عده ای شروع به ایمن سازی کردند. وی به انتشار لیست ساختمان های پرخطر اشاره کرد و گفت: دیگر افراد می داند کدام ساختمان ها  ناایمن هستند و خودشان در خصوص حضور یا عدم حضور در آن بنا تصمیم گیری می کنند. به گفته عباسی،  در بین لیست ساختمان‌های ناایمن اسامی ساختمان‌های وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و… هم دیده می شد و انتظار می رود این بناها هر چه سریعتر ایمن سازی شوند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید