حدود سه ماه از انعقاد آخرین تفاهم‌نامه مابین شهرداری شیراز و راه و شهرسازی استان فارس پیرامون تقسیم وظایف جهت ساماندهی کمربندی جنوبی شیراز می‌گذرد و اینگونه که رئیس کمیسیون عمران شورای شعر شیراز می‌گوید، ساماندهی این محور وارد فاز عملیاتی شده است.

کمربندی شیراز در سراشیبی صعود!

به گزارش از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شوید! از شیراز، کمربندی پرماجرای شهر شیراز که تعداد بالای آمار تصادفات و کشته‌ها را به خود اختصاص داده است این روزها بوی امید می‌دهد تا شاید در آینده‌ای که معلوم نیست دور یا نزدیک باشد به درجه‌ای از ایمنی برسد تا کمتر شاهد وقوع رخدادهای تلخ در آن باشیم.  محوری که آنقدر ناایمن است که با ورود به آن باید اشهدت را بخوانی چون سالم بیرون آمدن از آن دست خودت نیست‌

دیدگاهتان را بنویسید