‌احتمال تأخیر یا لغو‌ پروازهای برخی فرودگاه‌ها‌ی کشور به علت شرایط جوی/ ادامه توقف‌ پروازهای‌ مشهد‌

طبق اعلام فرودگاه مهرآباد در حال حاضر هیچ یک از پروازهای این فرودگاه به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد به دلیل شرایط نامساعد جوی فرودگاه مقصد […]